Kvalifikationer

Forskningsmæssige kvalifikationer

 • Medicinsk doktorgrad. November 1998, Umeå Universitet. Afhandlingens titel: ”Motor Conversion Disorder – Clinical Characteristics and Outcome among Patients with Medically Unexplained Loss of Motor Function.”
 • Indtil videre 39 artikler i videnskabelige tidsskrifter (se særskilt publikationsliste). Endvidere 2 kapitler i neurologiske fagbøger.
 • Har deltaget en lang række nationale og internationale møder og kongresser.
 • ForedragsholderRiksstämman, 1994 Stockholm, Sverige
 • ForedragsholderMeeting of the American Academy of Psychosomatic Research, 1999 New Orleans, USA
 • Foredragsholder.Meeting of the American Academy of Psychosomatic Research, 2000 Palm Springs, USA
 • Poster præsentation. EFNS, 2000 Copenhagen
 • Foredragsholder. SNF vårmöte, 2001 Eskilstuna, Sverige
 • Foredragsholder.International ALS/MND Congress, 2002 Melbourne, Australien
 • Poster præsentation. Meeting of the American Academy of Psychosomatic Research, 2004 Marco Island, USA
 • Foredragsholder.Toxins 2005 meeting, 2005 Denver, USA
 • Herudover medforfatter på en række abstracts indenfor områderne FND, MS og ALS
 • Har deltaget som ”clinical investigator” i en lang række lægemiddelsstudier særligt indenfor området migræne, men også indenfor områderne apopleksi, Parkinsons sygdom, neurogene smerter og multiple sklerose.
 • Medvejleder på 2 PhD afhandlinger (2016 og 2018).
 • Referee (peer reviewer) på flere artikler i tidsskrifterne J Psychosom Res, Psychosomatics og Journal of Rehabilitation Medicine.
 • Chairman ved dansk og engelsksprogede møder.
 • Klinisk lektor, IRS/SDU siden 2012.

Pædagogisk kompetence

 • Undervisning av fysioterapeut- og ergoterapeut studerende i Umeå, Sverige i perioden 1991-1993.
 • Undervisning av medicinstuderende i neurologi i Umeå, Sverige i perioden 1992-1993.
 • Undervisning i neurologi for reservelæger arrangeret af Hedeneurologisk Selskab 1997-2004.
 • Undervisning i psykosomatik på Svensk A-kursus i Psykiatri 1996.
 • Udarbejdelse af neurologisk afdelings (Esbjerg Centralsygehus) instruksbog.
 • Assisteret ved udarbejdelse af lærebogen Akut Neurologi 5. oplag, udg. 1992, Kognus HB.
 • Gennemgået Ribe Amts vejlederuddannelse i 1999.
 • Gennemgået Fyns Amts pædagogisk vejlederkursus i 2001.
 • Gennemgået kurset ”Forskarhandledning i praktiken” seks dages kursus i vejledning ved Universitetspedagogisk centrum Umeå Universitet, Sverige efteråret 2003.
 • Gennemgået Syddansk Universitets pædagogiske kurser i Case og design, OSCE og PBL – alle foråret 2003.
 • Uddannelsesansvarlig overlæge på neurologisk afdeling i Esbjerg 1.1.98 – 1.2.2005.
 • Uddannelsesansvarlig overlæge på neurologisk afdeling i Vejle 1.3.2006 – indtil videre
 • Har været tutor for en række yngre kollegaer siden 1996.
 • Klinisk lektor ved Syddansk Universitet feb. 2000 – feb. 2005. Har i forbindelse med dette haft ansvar for 9. Semester studenternes kliniske ophold i neurologi.
 • Vejleder på fordybelsesopgave for medicinstuderende ved Odense Universitet 2003.
 • PUF (pædagogisk udviklende funktion) lektor ved Syddansk Universitet Maj 2004 – april 2008.

Administrativ kompetence

 • Gennemgået OLAU II kursus 2002 (Ledelses- og Administrationskursus for Overlæger).
 • Gennemgået FLOK 2 kursus 2001 (Fornyelse gennem Ledelses- Organisations- og Kulturudvikling).
 • Medlem af vurderingsudvalget.
 • NIP ansvarlig overlæge 2002 – 2005.
 • Konst. Ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus feb. 2004 – jan. 2005.
 • Ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Sønderborg sygehus 1.2.2005 – 28.2.2006.
 • A-kursus leder 2006 – 2007.

Sundhedsfremme

 • Vikar for distriktslæge i Egedesminde, Grønland Juni 1991 – September 1991.
 • Talrige forelæsninger i forbindelse med patientaftener arrangeret af patientforeninger (Muskelsvindsinstituttet, Parkinsonforeningen, PTU).
 • Sagkyndig i neurologi i sundhedsvæsenets patientklagenævn.
 • Udpeget af sundhedsstyrelsen som inspektor.
 • Udpeget af Dansk Neurologisk Selskab som rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen, 2000 – 2004.
 • Udpeget som §14 bedømmer med gennemgået kursus

Samarbejde

 • Har stået for apopleksiafsnittet på Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg i årene 2000 – 2005 og har været med til at udarbejde patientforløb.
 • Har sammen med en kollega opbygget Parkinsonambulatoriet på Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og har været leder af bevægeforstyrrelsesteamet i Vejle.
 • Mangeårig erfaring med behandling af fokale dystonier med Botulinum toksin.
 • Startede ALS teamet op i Ribe amt 1997 og har derefter frem til februar 2005 været leder af Ribe amts ALS team.
 • Udpeget af DNS som repræsentant for sydregionen i udvalget ”Neurologiens fremtid”.
 • Ribe amts repræsentant for Neurologi i det regionale uddannelsesudvalg, 1997 –2005.
 • Medlem af bestyrelsen i Svensk Neurologisk Forening, 1991 – 1993.
 • Næstformand i Dansk Neurologisk Selskab siden November 2002 – 2006.
 • Sekretær og medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Forskning i Amyotrofisk Lateral Sklerose 2000 – 2005.
 • Delegerede i specialerådet i Region Syd 2006 – 2008.
 • Har været kasserer og medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for bevægeforstyrrelser

Kommunikation

 • Tillidsmand, Neurologiska kliniken Umeå Universitetssjukhus, Sverige 1992 – 1994.