Publikationer

1. Binzer M, Forsgren L, Holmgren G, Drugge U, Fredrikson S. Familial clustering of multiple sclerosis in a northern Swedish rural district. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:497-499.

2. Lindsten H, Binzer M, Boman J, Juto P. Guillain-Barré vid samtidig CMV – infektiös och neurologisk förbättring med ganciklovir. Läkartidningen 1994;12:1227-1228.

3. Liedholm LJ, Gard A, Binzer M, Fredrikson S. Multipel skleros – det finns imitatörer! Nord Med 1995;110:184-7.

4. Andersen PM, Nilsson P, Ala-Hurula V, Keränen ML, Tarvainen I, Haltia T, Nilsson L, Binzer M, Forsgren L, Marklund SL. Amyotrophic lateral sclerosis associated with homozygosity for an Asp90Ala mutation in CuZn-superoxide dismutase. Nature Genetics 1995;10:61-66.

5. Ingemansson K, Ingemansson E, Bergvall U, Binzer M. Akut disseminerad encefalomyelit – ADEM ovanlig men svår sjukdom. Läkartidningen 1995;92:4589-4593.

6. Binzer M, Kullgren G. Conversion symptoms: What can we learn from previous studies? Nord J Psychiatry 1996;50:143-152.

7. Andersen PM, Forsgren L, Binzer M, Nilsson P, Ala-Hurula V, Keränen ML, Bergmark L, Saarinen A, Haltia T, Tarvainen I, Kinnunen E, Udd B, Marklund SL. Autosomal recessive adult-onset amyotrophic lateral sclerosis associated with homozygosity for Asp90Ala CuZn-superoxide dismutase mutation – A clinical and genealogical study of 36 patients. Brain 1996;119:1153-1172.

8. Binzer M, Gredal O, Brøndum-Nielsen K, Andersen PM. Amyotrofisk lateral sklerose og superoxid dismutase – en oversigt. Ugeskrift for læger 1997;159:1593-96.

9. Häggström B, Andersen PM, Hjalmarsson K, Binzer M, Forsgren L. Autoimmunity and ALS: Studies on Antibodies to Acetylcholinesterase in sera. Acta Neurol Scand 1997;95:111-114.

10. Binzer M, Andersen PM, Kullgren G. Clinical characteristics of patients with motor disability due to conversion disorder: a prospective control group study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;Vol 63, No 1:83-88.

11. Binzer M, Eisemann M, Kullgren G. Illness behaviour in the acute phase of motor disability in neurological disease and in conversion disorder: a comparative study. J Psychosom Res 1998;4:657-666.

12. Binzer M. Hopelessness and Locus of Control in Patients with Motor Conversion Disorder. Nord J Psychiatry 1999;53:37-40.

13. Binzer M, Eisemann M. Childhood experiences and personality traits in patients with motor conversion disorder. Acta Psychiat Scand 1998;98:288-295.

14. Sundbom E, Binzer M, Kullgren G. Psychological Defensive Strategies according to Defense Test Mechanism among patients with severe Conversion Disorder. Psychother Res 1999;9:184-198.

15. Binzer M, Kullgren M. Motor conversion disorder – A 2-5 year follow-up study. Psychosomatics 1998;39:519-527.

16. Binzer M, Brattström L, Ottosen P, Videbæk H, Stenager E. Kliniske, radiologiske, histopatologiske samt genetiske fund i en dansk ”CADASIL” familie. Ugeskrift for Læger 2000;162:1739-1742.

17. Andersen PM, Binzer M. Treatment of amyotrophic lateral sclerosis. Ugeskr Laeger. 1999 Oct 11;161(41):5697-8.

18. Binzer M, Kullgren G. Psychogenic paralysis. A prospective study. Ugeskr Laeger. 2000 Oct 16;162(42):5632-6.

19. Madsen B, Binzer M. Restless legs – diagnose og behandling. Månedsskr Prakt Lægegern 2001;79:491-497.

20. Rasmussen MJK, Binzer M. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in the Treatment of Migraine. Current Medical Research 2001;17:26-29.

21. Stenager E, Binzer M. Woman with Facial Spasm Induced Exclusively by Sound. Movement Disorders 2002;17:1-2.

22. He B, Giedraitis V, Ligers A, Binzer M, Andersen PM, Forsgren L, Sandkuijl LA, Hillert J. Sharing of a conserved haplotype suggests a susceptibility gene for multiple sclerosis at chromosome 17p11. Eur J Hum Genet 2002;10(4):271-5.

23. Binzer M, Almay B, Eisemann M. Chronic Pain Disorder Associated with Psychologic Factors versus Chronic Pain Disorder Associated with a General Medical Condition: a Comparativ Study. Nord J Psychiatry, 2003;57:61-66.

24. Binzer M, Stone J, Sharpe M. Recent onset pseudoseizures – clues to aetiology. Seizure 2004;13:146-155.

25. Juhl S, Shorsh K, Videbæk H, Binzer M. Samtidig arteriel og venøs cerebral thrombose hos bodybuilder med svær hyperhomocysteinæmi og misbrug af anaboliske steroider. Ugeskrift for læger 2004; 166:3508-3509.

26. Stone J, Sharpe M, Binzer M. Motor Conversion Symptoms and Pseudoseizures: A Comparison of Clinical Characteristics. Psychosomatics 2004; 45:492-499.

27. Stone J, Binzer M, Sharpe M. Illness beliefs and locus of control: A comparison of patients with pseudoseizures and epilepsy. J Psychosom Res 2004; 57:541-547.

28. Shorsh K, Binzer M. Kliniske procedurer – lumbalpunktur. Ugeskrift for læger 2005; 167:4285-6.

29. Binzer M. Konversionssyndromer. Kap.1 i Hjernen vil bedrages. Udg. Hjerneforum. 2006. Red. Ellemann K. Bøgeskov J.

30. Gotfredssen K, Binzer M, Larsen JT. Kap 7 i Neurologi og neurorehabilitering. Udg. Munksgård. 2006; 7:93-99. Red. Wæhrens E, Winkel, A, Gyring J.

31. Multiple sclerosis in a family on the Faroe Islands. Binzer S, Imrell K, Binzer M, Vang S, Rogvi-Hansen B, Hillert J, Stenager E. Acta Neurol Scand. 2010 Jan;121(1):16-9.

32. Every fifth case of multiple sclerosis is familial. Binzer S, Binzer M, Kyvik KO, Imrell K, Hillert J, Stenager E. Ugeskr Laeger. 2014 Jan 13;176(3A):V04130245. Review. Danish.

33. High inbreeding in the Faroe Islands does not appear to constitute a risk factor for multiple sclerosis. Binzer S, Imrell K, Binzer M, Kyvik KO, Hillert J, Stenager E. Mult Scler. 2015 Jul;21(8):996-1002.

34. Genetic analysis of the isolated Faroe Islands reveals SORCS3 as a potential multiple sclerosis risk gene. Binzer S, Stenager E, Binzer M, Kyvik KO, Hillert J, Imrell K. Mult Scler. 2016 May;22(6):733-40.

35. Cerebrospinal fluid biomarkers for Parkinson’s disease – a systematic review. Andersen AD, Binzer M, Stenager E, Gramsbergen JB. Acta Neurol Scand. 2017 Jan;135(1):34-56. doi: 10.1111/ane.12590. Review.

36. Cerebrospinal fluid levels of catecholamines and its metabolites in Parkinson’s disease: Effect of L-DOPA treatment and changes in levodopa-induced dyskinesia. Andersen AD, Blaabjerg M, Binzer M, Kamal A, Thagesen H, Kjaer TW, Stenager E, Gramsbergen JB. J Neurochem. 2017 Feb 28. doi: 10.1111/jnc.13997.

37. Havelund JF, Andersen AD, Binzer M, Blaabjerg M, Heegaard NH, Stenager E, Færgemann NJ, Gramsbergen JB: Changes in Kynurinine Pathway Metabolism in Parkinson Patients with L-Dopa induced Dyskinesia. Journal of Neurochemistry, 2017 10.1111/jnc.14104

38. Hansen AS, Mikkelsen MB, Stenager EN, Stenager E, Binzer M, Stone J: Funktionelle symptomer indenfor neurologien og dens positive diagnostiske proces. Ugeskrift for Læger 2018;180:V08170594. Review. Danish.

39. Saied M, Vasarhelyi C.C., Mamoi S, Stenager EN, Stenager E, Stone J. & Binzer M: Diagnostik og behandling af funktionel svimmelhed i henhold til de nye ICD-11-kriterier. Ugeskrift for læger 11. Nov 2019, In: 181, V04190245.